5
Απολυμάνσεις και απεντομώσεις

Οι αποφράξεις αποχετεύσεων καθώς και οι απολυμάνσεις-απεντομώσεις και οι εκκενώσεις βόθρων είναι μία περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και πολύ

1
Αποφράξεις

Η φραγή των σωληνώσεων είναι μια από τις πιο δυσάρεστες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα νοικοκυριό. Οι αιτίες είναι πάρα

Ιστοσελίδες για Αποφράξεις - Απολυμάνσεις