Οι αποφράξεις αποχετεύσεων καθώς και οι απολυμάνσεις-απεντομώσεις και οι εκκενώσεις βόθρων είναι μία περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και πολύ σύγχρονα μηχανήματα.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει αποφράξεις-απολυμάνσεις, απολυμάνσεις-απεντομώσεις, αποφράξεις αποχετεύσεων και εκκενώσεις βόθρων. Αναλαμβάνουμε επίσης αντλήσεις υδάτων σε χώρους που έχουν πλημμυρίσει μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις.

Για τις αποφράξεις αποχετεύσεων, τις απολυμάνσεις και τις εκκενώσεις βόθρων, η εταιρεία μας διαθέτει σύγχρονα μηχανήματα, όπως μηχανήματα διάγνωσης και έμπειρο προσωπικό. Για τις απολυμάνσεις-απεντομώσεις διαθέτουμε επιστημονικό προσωπικό, συσκευές για απεντομώσεις - μυοκτονίες τελευταίας τεχνολογίας και εγκεκριμένα σκευάσματα χαμηλής τοξικότητας.

Για την άντληση υδάτων χρησιμοποιούμε μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας που απορροφούν τα συσσωρευμένα νερά από κατοικίες ή άλλους χώρους σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Δραστηριοποιούμαστε σε όλη την Ελλάδα και διαθέτουμε πολυάριθμο προσωπικό και μηχανήματα, πράγμα που σημαίνει ότι η επέμβασή μας, όταν απαιτούνται αντλήσεις υδάτων, είναι άμεση.

Οι αποφράξεις αποχετεύσεων καθώς και οι απολυμάνσεις-απεντομώσεις και οι εκκενώσεις βόθρων είναι μία περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και πολύ σύγχρονα μηχανήματα. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει αποφράξεις-απολυμάνσεις, απολυμάνσεις-απεντομώσεις, αποφράξεις αποχετεύσεων και εκκενώσεις βόθρων. Αναλαμβάνουμε επίσης αντλήσεις υδάτων σε χώρους που έχουν πλημμυρίσει μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις.

Για τις αποφράξεις αποχετεύσεων, τις αποφράξεις-απολυμάνσεις και τις εκκενώσεις βόθρων, η εταιρεία μας διαθέτει σύγχρονα μηχανήματα, όπως μηχανήματα διάγνωσης και έμπειρο προσωπικό. Για τις απεντομώσεις διαθέτουμε επιστημονικό προσωπικό, συσκευές για απολυμάνσεις - απεντομώσεις - μυοκτονίες τελευταίας τεχνολογίας και εγκεκριμένα σκευάσματα χαμηλής τοξικότητας.

Στις αποφράξεις αποχετεύσεων και τις εκκενώσεις βόθρων μια απογρακτική εταιρεία πρέπει να διαθέτει μεγάλα βυτιοφόρα και πιεστικά μηχανήματα υδροβολής οριζόντιων και κάθετων σωληνώσεων. Εάν χρειαστεί να γίνουν αποφράξεις και απολύμανση η εταιρεία μας εγγυάται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων σε συνδυασμό με οικολογικά προϊόντα.

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της καθαριότητας και της υγιεινής των κατοικημένων περιοχών είναι οι αποφραξεις, οι καθαρισμοί χώρων, οι απολυμάνσεις και οι εκκενώσεις βόθρων.

Για τις εκκενώσεις βόθρων διαθέτουμε αρκετά βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν τα λύματα σε χώρους όπου γίνεται βιολογικός καθαρισμός. Μετά από τις εκκενώσεις βόθρων είναι καλό να γίνονται απολυμάνσεις (μαζί με μυοκτονίες και απεντομώσεις) με μηχανικά, χημικά ή βιολογικά μέσα. Οι αντλήσεις υδάτων είναι άλλη μία από τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας.

Η αποτελεσματικότητα και ο επαγγελματισμός στις απολυμάνσεις, μυοκτονίες, αποφράξεις αποχετεύσεων, απολυμάνσεις - απεντομώσεις, εκκενώσεις βόθρων και αντλήσεις υδάτων κάνουν την εταιρεία μας μία από τις κορυφαίες στο χώρο.