Το κρισιμότερο στοιχείο ενός συναγερμού είναι οι αισθητήρες. Πολλαπλοί αισθητήρες για την ανίχνευση εισβολέων και διαρρηκτών, καθώς και μια συσκευή προειδοποίησης ώστε να εμφανίζει την εισβολή.

Γενικά ένα τυπικό σύστημα σε εγκαταστάσεις συναγερμού ασφαλείας χρησιμοποιεί τα εξής στοιχεία:

Μονάδα ελέγχου ή πίνακα: πρόκειται για τον «εγκέφαλο» του συναγερμού ο οποίος διαβάζει τα μηνύματα από τα αισθητήρια εισόδων, δημιουργεί την κατάσταση οπλισμού - αφοπλισμού, και αποκωδικοποιεί τα σήματα εισβολέων. Στα σύγχρονα συστήματα συναγερμών χρησιμοποιούνται κυκλώματα ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσα σε ένα μεταλλικό περίβλημα με πρόσθετη καλωδίαση για την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής.

Οι αισθητήρες δεν είναι τίποτα άλλο από βοηθήματα για την ανίχνευση εισβολών που μπορούν να λαμβάνουν κρουστικά, οπτικά ή ηχητικά μηνύματα εντός περιμέτρου προστατευόμενης περιοχής που έχουμε εμείς ορίσει. Οι αισθητήρες μπορούν να εντοπίσουν εισβολείς με διάφορες τεχνικές και μεθόδους, όπως παρακολούθηση ανοίγματος σε πόρτες και παράθυρα, ή παρακολούθηση κίνησης σε εσωτερικούς ή ανοικτούς χώρους, ή εντοπισμό μέσω ήχου ή δόνησης.

Προειδοποιεί συσκευές: Αυτά δηλώσει μια κατάσταση συναγερμού. Πιο συχνά, αυτά είναι τα κουδούνια , σειρήνες , και / ή φώτα που αναβοσβήνουν. Οι συσκευές ειδοποίησης εξυπηρετήσει τον διπλό σκοπό των επιβαινόντων προειδοποίηση της εισβολής, και ενδεχομένως τρομοκρατήσουμε τους διαρρήκτες. Πληκτρολόγια: Μικρές συσκευές, συνήθως επιτοίχια, οι οποίοι λειτουργούν ως διεπαφή ανθρώπου-μηχανής στο σύστημα. Εκτός από τα κουμπιά, πληκτρολόγια διαθέτουν συνήθως φωτεινές ενδείξεις, ένα μικρό σάπια φύλλα χαρακτήρων οθόνη, ή και τα δύο. Διασυνδέσεις μεταξύ των συνιστωσών. Αυτό μπορεί να αποτελείται από την άμεση καλωδίωση της μονάδας ελέγχου, ή ασύρματες συνδέσεις με τις τοπικές παροχές ηλεκτρικού ρεύματος.

Εκτός από το ίδιο το σύστημα, οι συναγερμοί σπιτιων ασφαλείας συχνά σε συνδυασμό με μια υπηρεσία παρακολούθησης. Σε περίπτωση συναγερμού, οι εγκαταστάσεις επαφές της μονάδας ελέγχου ο κεντρικός σταθμός παρακολούθησης. Οι φορείς εκμετάλλευσης στο σταθμό δείτε το σήμα και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, όπως η επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες ακινήτων, την κοινοποίηση της αστυνομίας, ή των ιδιωτικών δυνάμεων ασφαλείας. Αυτά τα μηνύματα μπορούν να μεταδοθούν μέσω ειδικών κυκλωμάτων συναγερμού , τηλεφωνικές γραμμές, ή στο Διαδίκτυο .