10
Συναγερμοί σπιτιών

Το κρισιμότερο στοιχείο ενός συναγερμού είναι οι αισθητήρες. Πολλαπλοί αισθητήρες για την ανίχνευση εισβολέων και διαρρηκτών, καθώς και μια συσκευή προειδοποίησης

9
Συστήματα επιτήρησης με καταγραφικό

Ένα οικοσύστημα επιτήρησης που βασίζεται σε κάμερες cctv απαιτεί σίγουρα κάποιο συνοδευτικό εξοπλισμό που η ποιότητα του επηρεάζει σημαντικά τη συνολική

Ιστοσελίδες για Συστήματα ασφαλείας