1
Γεωτρήσεις

Η διενέργεια μιας γεώτρησης απαιτεί καταρχήν ειδική αδειοδότηση, για την οποία οι διαδικασίες είναι αρκετά περίπλοκες και χρονοβόρες. Είναι απαραίτητο να

Ιστοσελίδες για Γεωτρήσεις - Γεωθερμία