Η δυσλεξία είναι η δυσκολία ή η ανικανότητα ενός ανθρώπου να διαχειριστεί σωστά τον γραπτό λόγο. Ενώ δεν υπάρχουν συγκεκριμένα αίτια για την εμφάνιση αυτής της διαταραχής, υπάρχουν πολλές υποθετικές θεωρίες σχετικά με την εμφάνισή της.

Μία από τις κυρίαρχες θεωρίες είναι ότι αυτή η πάθηση εμφανίστηκε στο προσκήνιο λόγω γενετικών παραγόντων, ενώ σύμφωνα με αυτή τη θεωρία οι γενετικοί δείκτες μεταφέρθηκαν σε όσους πάσχουν από δυσλεξία. Αυτά τα χρωμοσώματα αντανακλούν αδυναμίες στην γενετική δομή, οι οποίες συντελούν στην ανάπτυξη αυτής της πάθησης. Από τη στιγμή, λοιπόν, που έχετε σχηματίσει μία γενική εικόνα για αυτήν την πάθηση, ήρθε η ώρα να μάθετε να εντοπίζετε σε αρχικό στάδιο τα προειδοποιητικά σημάδια της εμφάνισης αυτής της διαταραχής. Πέρα από την υποβολή στα σχετικά τεστ, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αποτρέψετε να εξελιχθεί η πάθηση σε κάτι πολύ σοβαρό, με την έναρξη της θεραπείας να κρίνεται επιβεβλημένη από πολύ νωρίς.

Αρχικά, πρέπει να παρατηρήσετε αν το παιδί σας ή κάποιος στην οικογένεια τραυλίζει διαρκώς κατά την ομιλία του ή μιλά πολύ γρήγορα. Επίσης, ένα από τα πολύ προφανή συμπτώματα αυτής της πάθησης είναι η σύγχυση του δεξιού με το αριστερό και η αδυναμία τήρησης του χρόνου.

Οι πολλές δυσκολίες, όσον αφορά την ανάγνωση και την προφορά, πρέπει επίσης να σας προβληματίσουν, όταν καλείστε να διαπιστώσετε αν το παιδί σας ή κάποιο μέλος της οικογενείας σας είναι δυσλεκτικό. Η διδακτική της φωνητικής και η λογοθεραπεία είναι ορισμένες από τις θεραπευτικές μεθόδους που μπορείτε να εξετάσετε, εφόσον επιθυμείτε να βοηθήσετε το άτομο που αντιμετωπίζει αυτήν την μαθησιακή δυσκολία, είτε πρόκειται για το παιδί σας είτε για κάποιο φίλο. Υπάρχουν πολλά κέντρα λογοθεραπείας σήμερα που προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες και είναι σε θέση να βοηθήσουν ένα άτομο να επεξεργάζεται καλύτερα το γραπτό λόγο.