4
Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού εξωτερικού

Τι χρειάζεται για να ανοίξετε λογαριασμό στο εξωτερικό. Στις περισσότερες τράπεζες απαραίτητα είναι τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1)Ταυτότητα ή διαβατήριο. 2)Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας(λογαριασμός κοινής ωφέλειας,κίνηση

Ιστοσελίδες για Χρηματιστήριο - Επενδύσεις