26
Τίτλος Καρκέλης Βασίλης
ΠεριγραφήΛογιστής, φοροτεχνικός με λογιστικό γραφείο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Παρέχονται λογιστικές, φορολογικές και επαγγελματικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε: εταιρείες, ιδιώτες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Μερικές από τις υπηρεσίες είναι: η σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, η σύνταξη προϋπολογισμών, η αναδιοργάνωση λογιστηρίων, η τήρηση βιβλίων, η σύνταξη μελετών για επενδυτικά σχέδια, οι συμβουλές μηχανοργάνωσης, η φοροτεχνική υποστήριξη και οι απολογισμοί οικονομικών μεγεθών.


Ιστοσελίδαwww.bkarkelis.gr
Καταχώρηση24 Σεπτεμβρίου 2013
Επισκέψεις1555
ΚατηγορίαΛογιστικά - Φοροτεχνικά