Μελέτες, τοποθετήσεις κλιματιστικών, συντηρήσεις κλιματιστικών, μεταφορές, επισκευές, πωλήσεις κλιματιστικά, κλιματισμός Θεσσαλονίκη service, τεχνικός ψυκτικός, εγκαταστάσεις κλιματιστικών, συντήρηση κλιματιστικού, θέρμανση, ψύξη, air contition.