Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται ιστολόγια (blogs) με κείμενα στα ελληνικά.

Ο κατάλογος Greekdirectory.Eu δημιούργησε μια ξεχωριστή κατηγορία για τα ελληνικά ιστολόγια με σκοπό να αναπτύξει έναν μεγάλο ελληνικό κατάλογο ιστολογίων "Greek Blogs Directory".